Tarieven

Tarieven & Sessies

Tijdens het eerste gesprek zullen we bekijken welke frequentie het best aansluit bij je wensen. vanaf heden zijn online sessies ook mogelijk!!

Een individuele sessie duurt 60 minuten. In de praktijk blijkt dit ruim voldoende tijd te zijn voor een normale, soepel lopende sessie. Behandelingen aan huis binnen de regio zijn eveneens mogelijk. Voor relatietherapie geldt een ander tarief,  deze mag niet gedeclareerd worden bij de ziektekostenverzekering.

Tarieven

Een individuele sessie kost  € 98,-  voor 60 minuten. Er kunnen ook half uur afspraken worden geboekt voor alleen individuele gesprekken; deze kosten € 55,-

Een relatietherapiesessie kost € 140,- voor 60 minuten indien de sessie langer duurt bedraagt het tarief  € 35,-/15 min.

Sessies kunnen direct contant worden voldaan of via telebankieren worden over gemaakt.

Mijn voorkeur gaat uit naar directe betaling via de aanwezige pinautomaat.

Facturering vindt direct na de sessie plaats, tenzij anders is afgesproken. S.v.p. agenda, legitimatiebewijs en eventueel leesbril meebrengen.

 

Tuchtrecht Complementaire Zorg  (TCZ)  

Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ. Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG  Roosendaal, telefoonnummer 0165 – 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.